Bewonersavond modernisering De Musketon

Na een lange periode van stilte is het blijkbaar nu eindelijk tijd om de bewoners van Lunetten, bij uitstek de gebruikers van buurtcentrum De Musketon, te informeren over de plannen voor de renovatie van De Musketon. Al in 2017 zijn toezeggingen gedaan over het betrekken van bewoners bij het ontwikkelen van de plannen, nu wordt er in 2019 eindelijk een plan gepresenteerd dat buiten de bewoners om tot stand gekomen is.

Als Lunetten Wil Wel zijn we erg benieuwd hoeveel en welke ruimte er ingeruimd is voor bewonersactiviteiten. De omschakeling van de verzorgingsmaatschappij naar de participatiemaatschappij brengt een toename van bewonersinitiatieven en -activiteiten met zich mee. Als Lunetten Wil Wel zien we een toenemende behoefte aan activiteiten dicht bij huis en hebben we ons activiteitenaanbod de afgelopen jaren zien groeien. We zien daar, met de ambities van de Gemeente Utrecht op het gebied van bewonersparticipatie en vergroten van zelfredzaamheid, nog geen einde aan komen.

Voorwaarde voor het kunnen organiseren van activiteiten op dat gebied is natuurlijk dat er voldoende en kwalitatief goede ruimtes zijn om dat te kunnen doen. Als Lunetten Wil Wel zijn we er niet gerust op dat de plannen voor De Musketon voorzien in voldoende mogelijkheden om daar voor alle bewoners van Lunetten goed toegankelijke en laagdrempelige activiteiten te kunnen blijven organiseren.

Reden genoeg dus voor alle bewoners van Lunetten om de bewonersavond te bezoeken en zelf te horen wat de plannen zijn.
Voel je je betrokken bij de wijk en vind je het ook belangrijk dat de bewoners van Lunetten inbreng hebben in dit proces, kom dan zeker naar deze avond!

Datum: woensdag 23 januari 2019 – 19.30 uur
Locatie: Theaterzaal De Musketon