Lunetten Wil Wel is een wijkinitiatief van en voor bewoners rond wonen en leven in de wijk Lunetten in Utrecht. Ons doel: samen prettig oud worden in een aantrekkelijke wijk.

Lunetten Wil Wel is een reactie uit Lunetten op de snelle introductie van de participatiemaatschappij. Vanaf  januari 2015 is er veel veranderd op het gebied van (ondersteuning in) wonen en zorg. Deze zogeheten ‘transitie in de zorg’ heeft vooral veel gevolgen voor ouderen. De grote lijn is dat ouderen langer zelfstandig moeten blijven wonen en voor zorg en hulp een groter beroep moeten doen op eigen kracht (lees: meer zelf betalen en de hulp en zorg vaker zelf organiseren).

Natuurlijk levert dit overgangsproblemen op, die wij als individuele burgers niet zomaar kunnen oplossen. Zeker is dat het de komende 10-15 jaar anders zal gaan dan voorheen. Lunetten Wil Wel denkt dat ouderen veel plezier en profijt kunnen hebben van goede contacten met buurtgenoten en van een zekere vorm van organisatie van buurtbewoners. Lunetten Wil Wel wil een handje helpen om een bloeiende gemeenschap voor ouderen op te bouwen in de wijken gelooft in de kracht van een sterk sociaal netwerk. Lunetten Wil Wel is buurtvereniging en belangenbehartiger ineen.

Lunetten Wil Wel ontwikkelt zich aan de hand van de vragen en behoeftes die we bij wijkbewoners tegenkomen. Vanuit die gedachte zijn we gewoon begonnen met het organiseren van leuke en zinvolle activiteiten. Veel Lunettenaren doen al mee aan deze activiteiten. Samen ontdekken we hoe we kunnen bouwen aan  een aantrekkelijke wijk waar we met elkaar prettig oud kunnen worden.