Lunetten Wil Wel organiseert regelmatig verschillende activiteiten

Gezellige zondagmiddagen
Elke vierde zondag van de maand organiseert Lunetten Wil Wel een Gezellige zondagmiddag in de Musketon. Met pasen en kerst wordt er ook een lunch georganiseerd en in de zomer ligt de Gezellige zondagmiddag vanwege de vakanties een maand stil.

Tijdens een Gezellige zondagmiddag kun je gezellig kletsen met de andere bezoekers, een kopje koffie of thee drinken en een spelletje doen.
En meestal is er nog iets bijzonders te doen, de ene keer een knutselmiddag, de andere keer een meezingmiddag met een koor.
Gezelligheid en samen leuke dingen doen staan voorop! Voor de koffie & thee vragen we een kleine vergoeding.
Kijk voor de actuele data van Gezellige zondagmiddagen op de Agenda.

Sjoelen
Elke tweede zondag van de maand organiseert Lunetten Wil Wel sjoelen met ‘Aan de bak’. In een gezellige en ontspannen sfeer wordt er gesjoeld. elk najaar is er een competitie wordt de wisselbeker uitgereikt. In de zomer ligt het sjoelen vanwege de vakanties een maand stil.

Buurtdialogen
Uit het 67+-onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met Samen Lunetten en Gezondheidscentrum Lunetten, bleek er onder de bewoners behoefte te zijn aan ‘verdiepende’ activiteiten. Voor Lunetten Wil Wel aanleiding om te starten met de Buurtdialoog. In samenwerking met Utrecht in Dialoog wordt een aantal keer per jaar een dialoog georganiseerd, waarbij iedereen welkom is. Een Buurtdialoog brengt wijkgenoten met elkaar in gesprek die elkaar niet vanzelf tegenkomen. Utrechters van alle leeftijden en achtergronden ontmoeten elkaar aan gesprekstafels van 6 tot 8 personen om nieuwe perspectieven, werelden en mogelijkheden te ontdekken. Een dialoog is een openhartig gelijkwaardig gesprek over thema’s die leven waarin nieuwsgierigheid voorop staat. Meredoen met een Buurtdialoog? Kijk op de agenda voor de eerstvolgende bijeenkomst.

Collegereeksen Oud Geleerd Jong Gedaan
In samenwerking met stichting Oud Geleerd Jong Gedaan wordt 1 of 2x per jaar een collegereeks georganiseerd. Een student-docent kom in drie of vier colleges vertellen over een bepaald onderwerp.

Appeltaartconcerten
In samenwerking met stichting Appeltaartconcerten wordt 1 of 2x per jaar een appeltaartconcert georganiseerd. Professionele musici, werkzaam bij grote orkesten in Nederland, spelen klassieke muziek in de theaterzaal van De Musketon.

Muziekmiddagen
Met enige regelmaat organiseren we ook een muziekmiddag, inmiddels al een aantal jaar met Duo 2FeelGood als vaste act. Zij spelen allerlei popliedjes uit de afgelopen 50 jaar, wat veel herkenning oplevert bij de bezoekers en zorgt voor een leuke levendige sfeer waarbij zlefs wel eens een dansje gewaagd wordt.

Wijkbijeenkomsten
Een keer per jaar organiseert Lunetten Wil Wel een grotere wijkbijeenkomst waarbij iedereen welkom is. Op zo’n bijeenkomst kunnen wijkbewoners elkaar ontmoeten en gaan we graag met alle wijkbewoners in gesprek om te horen waar wijkbewoners behoefte aan hebben. Tegelijkertijd is het een mooie gelegenheid om kennis te maken en om na te gaan op welke manier jij wat in het netwerk van Lunetten Wil Wel kan betekenen. Kijk voor de actuele data op de Agenda.

De activiteiten voor deze groep wijkbewoners zijn bedoeld om deze mensen met elkaar in contact te brengen, zodat ze ervaringen kunnen delen.
Verder willen we deze mensen ontspanning te bieden en willen we ze ontlasten door sommige klussen uit te laten voeren door vrijwilligers uit ons netwerk.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op via het contactformulier.