Gezien de geldende maatregelen m.b.t. het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus is deze activiteit geannuleerd.

Het thema van de buurtdialoog Lunetten is dit keer: Vriendschap over grenzen. Dinsdag 7 april van 14-16 uur in de Musketon, Hondsrug 19, 3524 BP Utrecht. Een vertrouwde plek. Iedereen is welkom!

Heb je vrienden in het buitenland? Wat betekent zo’n afstand  voor de vriendschap hoe zorg je dat die in stand blijft? Wat blijft verbinden en wat is daar voor nodig?  Heb je buitenlandse vrienden in het buitenland of in Nederland? Hoe ervaar je gelijkenissen en verschillen, wat vind je daar interessant aan wat bindt en boeit jullie?

Vriendschap op afstand

Weet je nog hoe het was toen je voor de eerste keer in contact met elkaar kwam? Was je gelijk goeie vrienden of moest je toch eerst even wennen? Vond je het spannend of zelfs een beetje eng? Sta je open voor de gewoonten en de cultuur van de ander? We kennen het gezegde ‘onbekend maak onbemind’, maar ‘maakt bekend ook bemind’ of is daar iets anders voor nodig?  Wat zijn de overeenkomsten in onze ervaringen en wat ook de verschillen? Je leert elkaar beter kennen door nieuwsgierig naar de ander te zijn. Je merkt dan vanzelf of het klikt en of er voldoende gemeenschappelijke aanknopingspunten zijn.

Programma

  • 14:00 inloop met koffie en thee
  • 14:15 introductie
  • 14:30 in dialoog in groepen van 6-8 personen
  • 15:30 inzichten delen en napraten
  • 16:00 afsluiting

Wat is een dialoog?

Utrecht in Dialoog

In een dialoog staat luisteren naar elkaar voorop. Je onderzoekt verschillende ervaringen, waar het voor jou om draait, deelt idealen en wat je kunt doen om die te realiseren. Als je met mensen met verschillende achtergronden ervaringen deelt, ontdek je andere werelden en worden nieuwe mogelijkheden zichtbaar. Je ontdekt verschillen, overeenkomsten en ruimte om vanuit je eigenheid richting te geven aan je leven.

Aan tafels van 6 tot 8 personen delen we onze ervaringen met erbij horen als je niet werkt, onze dromen en wat we gaan doen om die dichterbij te brengen. Een dialoog duurt ongeveer twee uur en kent verschillende fasen.  Je verkent een thema en wisselt ervaringen, dromen en mogelijkheden uit. Een getrainde dialoogbegeleider begeleidt het gesprek.

Meer

Deze dialoog maakt deel uit van een reeks dialogen in Lunetten, georganiseerd door Lunetten Wil Wel. Uit onderzoek onder bewoners van Lunetten bleek dat inwoners in gesprek willen over wonen, welzijn en gezondheid, dat er behoefte is om meer de diepte in te gaan en ook lastige onderwerpen te bespreken.

Lees de columns van Caronne Ionescu, vaste deelnemer in de buurtdialoog Lunetten.