Gezien de ontwikkelingen m.b.t. het Corona-virus en de vandaag (12-03-2020) afgekondigde maatregelen m.b.t. het tegengaan van de verspreiding  van het virus zien we ons, in overleg met Present Utrecht, genoodzaakt het op vrijdag 13 maart geplande evenement te annuleren.

vrijdag 13 maart 2020 | 10:30 – 15:00 uur | Koppelsteede/in de wijk

Een tuin onderhouden heeft veel voeten in de aarde, en nog veel meer voor sommige bewoners in Utrecht. Zij beschikken vaak niet over het geld, netwerk of gezondheid om hun eigen tuintje bij te kunnen houden. Soms loopt het dan ook uit de hand, en daarom kunnen veel mensen wel een uitgestoken helpende hand gebruiken in hun tuin! Hierdoor worden vaak nieuwe sociale contacten opgedaan, maar ook voorkomen dat een tuin wordt versteend. 
De ‘sociaal tuinieren dag’ in Lunetten in oktober 2019 was een groot succes. Verschillende organisaties hadden de handen ineen geslagen om met een flinke groep vrijwilligers aan de slag te gaan met de tuintjes van een aantal wijkbewoners. Ook 13 maart hopen we weer op een vruchtbare dag!

Programma vrijdag 13 maart

  • We verzamelen op Koppelsteede, waarna we ons in groepjes verdelen en richting de tuintjes wandelen
  • Gereedschap & tuinhandschoenen worden geregeld, en ook de lunch is inclusief!
  • Groene vingers zijn handig, maar niet verplicht

Aanmelden kan via: https://www.nldoet.nl/klus/sociaal-tuinieren en meld je ook gerust aan als je maar een gedeelte van de tijd kan helpen.

Burennetwerk Utrecht Zuid/Lunetten Wil Wel is een van de samenwerkingspartners van Present Utrecht voor dit project.


Op de foto: start sociaal tuinieren in oktober 2019 op Koppelsteede.
Voor een verslag zie: sociaal tuinieren oktober 2019