Lunetten Wil Wel zoekt een tweede coördinator voor de zondagmiddaginloop

Een van onze activiteiten is de maandelijkse zondagmiddaginloop waar bewoners uit Lunetten elkaar treffen en ontmoeten, contacten leggen, meedoen aan een activiteit en gezelligheid ervaren.
Ben jij een teamplayer met overzicht die bijdraagt aan een goede sfeer? Dan zoeken we jou!

Wie ben jij?

 • Je vindt het leuk om – samen met anderen, in werkgroepverband – activiteiten te organiseren;
 • Je kunt taakverdelend samenwerken met de andere coördinator en haar/hem vervangen als dat aan de orde is;
 • Je bezit vaardigheden om vrijwilligers voor de (organisatie van) de zondagmiddaginloop te vinden en te binden;
 • Je kunt coördineren en bent daarin een teamplayer, met oog voor de talenten van de andere vrijwilligers;
 • Je weet de vrijwilligers in te schakelen bij de diverse taken van de werkgroep;
 • Je bent in staat om vanuit wensen en behoeften van de gasten vorm te geven aan activiteiten;
 • Je zorgt er voor dat de vrijwilligers op de zondagmiddaginloop zelf weten wat hen te doen staat;
 • Je kunt bijdragen aan een sfeer in de werkgroep en tijdens de inloop waarin iedereen zich gewaardeerd voelt;
 • Je onderhoudt contact met het bestuur van LWW over de activiteit;
 • Je hebt aandacht voor (de waarde van) het bekend maken van activiteiten onder de doelgroep en bij partnerorganisaties;
 • Je draagt bij aan PR-producten;
 • Je wilt graag jouw steentje bijdragen aan de doelstellingen van LWW.

Waar zijn wij naar op zoek?

 • We zoeken iemand die gemiddeld twee uur per week beschikbaar is als tweede coördinator;
 • We zoeken iemand die – in afspraak met de andere coördinator – regelmatig op de zondagmiddaginloop aanwezig kan zijn om de uitvoering te coördineren.

Wat krijg je er voor terug?

 • Om te beginnen krijg je onze waardering en die van onze gasten. We willen je graag begroeten als team lid;
 • Je krijgt een taak die duidelijk is en overzichtelijk qua tijdsbesteding;
 • Je kunt rekenen op ondersteuning en begeleiding vanuit het bestuur van LWW;
 • Meedoen geeft je de kans andere mensen te ontmoeten en je eigen netwerk in de wijk te vergroten;
 • Als werkend of werkzoekend mens kun je je vrijwilligerswerk vermelden in je CV en je weet maar nooit waar dat goed voor is!

Onze missie, jouw visie?

In Lunetten leven we met ruim 11.000 mensen van verschillende leeftijden en diverse achtergronden. Sommigen van hen hebben af en toe een steuntje in de rug nodig, anderen zijn gebaat bij de mogelijkheid om aan een sociale activiteit mee te doen.
Als Lunetten Wil Wel, een groep actieve bewoners, organiseren we diverse activiteiten en bijeenkomsten en brengen zo buurtbewoners met elkaar in contact. Door elkaar te ontmoeten en naar elkaar om te zien werken we aan ons doel: het voor bewoners van Lunetten mogelijk maken om zo lang mogelijk en zo prettig mogelijk in Lunetten te wonen én te blijven wonen.
We nemen initiatief en werken samen met medebewoners en organisaties. Onze aandacht richt zich op het gebied van welzijn, zorg en wonen. Samen met andere buurtbewoners bouwen we aan een sterk sociaal netwerk in onze buurt.
Om ons doel te bereiken hebben we meer actieve buurtbewoners nodig die er – op vrijwillige basis – de schouders onder willen zetten. Doe jij met ons mee?

Wil je meer weten of contact opnemen?                                                                     

Meer informatie op www.lunettenwilwel.nl of https://www.facebook.com/groups/lunettenwilwel/

Je reactie met vragen, motivatie en mogelijkheden is welkom via contact@lunettenwilwel.nl
We maken dan snel een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Ken je iemand die wellicht interesse heeft? Fijn als je dan dit bericht onder de aandacht brengt!

 

Download hier deze vacature: Vacature organisator coördinator zondagmiddagactiveiten