Lunetten Wil Wel (het bewonersinitiatief voor samen prettig oud worden) organiseert op donderdag 23 april een wijkavond over veranderingen in de zorg onder het motto: Zorg verandert – hoe zorgt Lunetten? Gemeente, buurtteam, gezondheidscentrum Lunetten, Vooruit, vrijgevestigde zorgverleners in Lunetten, U-Centraal en thuiszorgorganisatie Careijn vertellen hoe zij de zorg in Lunetten organiseren.

Uiteraard kunnen bewoners vragen stellen. En er wordt stilgestaan bij wat Lunetten wenst of nodig heeft de komende jaren, met name op het gebied van ouderenzorg.

De wijkavond wordt gehouden omdat de organisatie van de zorg sinds januari ingrijpend is veranderd. De gemeente heeft een grote rol gekregen. Lunetten heeft een eigen buurtteam. Burgers gaan meer zelf doen en meer zelf betalen. Mensen moeten langer thuis blijven wonen, zonodig met hulp van vrijwilligers (familie, vrienden, buren). Er wordt gewerkt aan nieuwe dagopvang voor ouderen in Lunetten, die zou moeten worden gerund door vrijwilligers.

Lunetten Wil Wel vindt het belangrijk dat bewoners en professionele partijen met elkaar gaan praten over zorg en welzijn, zodat zij de komende jaren gezamenlijk kunnen werken aan een Lunetten waarin het ‘samen prettig oud worden’ is.

De wijkavond is op donderdag 23 april, 19.15 – 21.45 uur, De Musketon. Vrij toegang. Aanmelden is niet nodig.

logogemeenteutrechtlogobuurtteamlogo_VGL_vrijgevestigde_zorgverleners_lunettenkopie