Eens per jaar bezoekt de gemeenteraad de wijk. Op 27 november is wijk Zuid aan de beurt voor zo’n wijkbijeenkomst. In principe een mooie gelegenheid voor Lunetten Wil Wel om de stem van ouderen te laten horen. Maar dit jaar staat Hoograven centraal.

In Hoograven is men echter ook heel erg druk met verbinding onder buurtbewoners en heet een belangrijk buurtinitiatief Samen Hoograven. Dit initiatief wordt (vooral) gedragen door het woonzorgcentrum Tolsteeg.

Het staat iedere bewoner van wijk Zuid vrij om aan te schuiven op deze avond die plaatsvindt Woonzorgcentrum Tolsteeg.

Dit zegt de gemeente zelf in de uitnodiging:

 

Raadsleden in de wijk!

 Op donderdagavond 27 november 2014 bezoeken de raadsleden wijk Zuid.

Een aantal initiatieven in Hoograven staan deze avond centraal.

Initiatiefnemers vertellen waar ze mee bezig zijn en er is gelegenheid om daarover van gedachten te wisselen.

Het programma van deze avond is:

19.15 Inloop in woonzorgcentrum Tolsteeg (Saffierlaan 10)

19.30 Start programma

  • Initiatief: Samen Hoograven
  • Ontwikkelingen woonzorgcentrum (stichting tijdelijk wonen)
  • Initiatief: de groene binnentuin

20.30 Avondwandeling naar Rotslab (Rotsoord 9)

  • Initiatief Rotslab
  • Gezondheidscentrum Hoograven
  • Buurtinitiatief: natuurspeeltuin Rijnhuizenlaan
  • Renovatie Rietveldbuurt en KOEK-aanpak (Klimmen Op Eigen Kracht)

21.45 Napraten onder genot van een drankje

22.30 Einde