Het Rode Kruis wil buurtbewoners die iets extra’s doen voor anderen in hun buurt en bijdragen aan een leefbare, betrokken buurt graag ondersteunen met extra kennis, zodat ze zich zekerder voelen in hun vrijwilligerswerk.

Trainingen
De trainingen hebben als doel dat mensen zichzelf en anderen in de buurt kunnen helpen in geval van nood. Er is veel aandacht voor EHBO en ook wordt er kennis overgebracht hoe te handelen bij calamiteiten in en om het huis (o.a. bij brand, stroomuitval, CO-vergiftiging).

Bijgaande link is een radio interview van RTV Utrecht, gemaakt naar aanleiding van de start van dit Utrechtse Rode Kruis initiatief in Hoograven, vertelt meer over de achtergronden van dit project.

Meer weten?
Spreekt Betrokken Buur je aan en wil je er meer van weten? Kijk op de site www.betrokkenbuur.nl

Datum voor een training in Lunetten: nader te bepalen (de datum 1 januari staat er omdat er nu eenmaal iets moet worden ingevuld)