Eerst even bijpraten over Lunetten Wil Wel…

De grote veranderingen die op komst zijn in zorg en welzijn, met allerlei nieuwe wetten en regelgeving, waren aanleiding voor de initiatiefnemers van het eerste uur om Lunetten Wil Wel in het leven te roepen; een bewonersinitiatief met als doel om voorbereid te zijn op die veranderingen met als motto “samen prettig oud worden in Lunetten. Lunetten Wil Wel heeft zich met veel succes op de wijkdag op 20 september gepresenteerd: de website www.lunettenwilwel.nl werd gelanceerd en er is met velen van jullie gesproken. Op 6 oktober zijn de initiatiefnemers bijeen geweest om het werk dat is verricht in de achterliggende maanden te evalueren en om vervolgstappen naar de toekomst te nemen. We bespraken en besloten:

 • We gaan met elkaar en voor elkaar leuke, zinvolle en helpende activiteiten opzetten op het gebied van wonen, leven en vitaliteit/zorg.
 • Wederkerigheid is het uitgangspunt bij hulp geven en hulp ontvangen. Iemand kan vast wel iets anders terugdoen voor anderen.
 • We richten ons in eerste aanleg op de ongeveer 1900 55-plussers onder de bewoners van Lunetten.
 • We zoeken verbinding met andere bewonersinitiatieven in de wijk zoals bijvoorbeeld BOL en het Repair Cafe.
 • We leggen contact met de gemeente, zorgprofessionals en het sociaal wijkteam. Zij gaan straks invulling geven aan die nieuwe wetten en regelgeving.
 • We richten op een vereniging Lunetten Wil Wel op.
 • Er is een voorlopig bestuur aangesteld dat bestaat uit Lous Brouwer, Inge Puyman, Gerda Bultstra, Marianne van Rutten en Martin van Lijf.
 • Het bestuur gaat de formele kanten van de oprichting van de vereniging verder voorbereiden.
 • En bovenal gaat het bestuur er alles aan doen om samen met buurtgenoten activiteiten uit de startblokken te helpen.

… en dan van start op 5 november!

We organiseren een startbijeenkomst op 5 november met Lunettenaren. We gaan met elkaar kijken welke onderwerpen of thema’s er zoal leven en welke daarvan weer geschikt zijn om mee aan de slag te gaan. Op de wijkdag zijn al verschillende suggesties gedaan, zoals klussen in en om het huis, ruilen/weggeven spullen, icthulp, gezellige activiteiten organiseren, jong en oud verbinden, het bezoeken van mensen. Dit kan vast worden aangevuld met nog meer goede ideeën.

 • Waar denk jij dat de meeste behoefte aan is om op korte termijn mee aan de slag te gaan of oplossingen voor te vinden?
 • Waar wil jij je tijd en energie wel instoppen? Waar wil jij wel aan meedoen en/of in meedenken?

We zouden het geweldig vinden (en dat is ook echt het streven!) dat we aan het eind van de avond een paar groepjes kunnen vormen die de aangedragen en gekozen onderwerpen nader gaan uitwerken en praktisch aan de slag gaan.

Je bent van harte welkom, we kunnen niet zonder jou!

Lunetten Wil Wel is een bewonersinitiatief in ontwikkeling, dat alleen betekenis zal krijgen als vrijwilligers in de wijk Lunetten de handen ineen slaan en de handen uit de mouwen steken. Een bijdrage kan in vele vormen tot uitdrukking komen; ieders talenten is welkom, zowel in denkwerk als doe-werk.

Het programma van de avond:

 1. Korte geschiedenis van het eerste idee tot waar we nu staan.
 2. Met elkaar ideeën delen over ‘prettig oud worden in een aantrekkelijk Lunetten’.
 3. Eerste activiteiten kiezen en bemensen.
 4. Nakletsen.

Kom dus op 5 november naar de Musketon en breng gerust je buren mee! 

De bijeenkomst vindt plaats van 20.30 -22.00 uur in de Ouderenruimte van de Musketon, Hondsrug 19. Het is fijn als je je komst even doorgeeft met een mailtje aan contact@lunettenwilwel.nl. Dan weet je  zeker dat jouw stoel en kopje koffie klaar zullen staan. Als je geen internet hebt kun je ook een briefje in de postdoos van Lunetten Wil Wel doen die op de balie van de Musketon staat.