Je bent van harte welkom je aan te sluiten bij een of meer teams!

Of misschien ben jij of ken jij degene die wel wat hulp kan gebruiken van een team. Neem dan gerust contact op met Lunetten Wil Wel.

Team 1: individueel bezoek en hulp
Er is besproken hoe het onderwerp individueel bezoek en hulp kan worden opgepakt.
Enkele mensen hebben bij Lunetten Wil Wel aangegeven dat ze bezoek op prijs zouden stellen. Met hen is contact opgenomen.
We gaan heel voorzichtig uitproberen of en hoe we mensen kunnen bereiken die misschien wel behoefte hebben aan bezoek of hulp.
Er wordt geïnventariseerd welke organisaties al actief zijn in de wijk, en hiermee wordt (deels via het bestuur van Lunetten Wil Wel) contact gezocht.
Volgende teambijeenkomst: 2 februari , 20.00 uur, Musketon