Team 5: straatkringen en buurtcontact
In deze groep bedenken we hoe we binnen straten burencontact en burenhulp kunnen stimuleren. De vorige bijeenkomst is afgesproken dat ieder een klein, zelfgekozen initiatief onderneemt in de eigen straat en bekijkt hoe dat valt bij buren.
Volgende bijeenkomst: 2 maart, 20.00 uur, Musketon.