Hier onder staan de eerstvolgende teammeetings.

Je bent van harte welkom je aan te sluiten bij een of meer teams! Of misschien ben jij of ken jij degene die wel wat hulp kan gebruiken van een team. Neem dan gerust contact op met Lunetten Wil Wel.

Team 1: individueel bezoek en hulp
Acht personen bespraken hoe het onderwerp individueel bezoek en hulp kan worden opgepakt.
Enkele mensen hebben bij Lunetten Wil Wel aangegeven dat ze bezoek op prijs zouden stellen. Met hen wordt contact opgenomen.
We gaan heel voorzichtig uitproberen of en hoe we mensen kunnen bereiken die misschien wel behoefte hebben aan bezoek of hulp.
Er wordt geïnventariseerd welke organisaties al actief zijn in de wijk, en hiermee wordt (deels via het bestuur van Lunetten Wil Wel) contact gezocht.
Volgende teambijeenkomst: zondag 14 december, 15.00 uur, zolder kinderboerderij

Team 2: activiteiten voor Lunettenaren
Elf personen bogen zich over activiteiten.
Er wordt contact opgenomen met de mensen die zich hadden aangemeld om samen een activiteit op te pakken (bijv iemand die een wandelmaatje zoekt).
Het team gaat aan de slag met wandelen, zondagmiddagactiviteiten, kerstactiviteit.
Er zijn nog veel meer ideeën.
Ook dit team gaat inventariseren wat er allemaal al is in Lunetten.
Volgende teambijeenkomst: volgt.

Team 3: klusjes in huis en tuin 
Deze teambijeenkomst is niet bezocht. Kennelijk waren de klussers elders aan het werk ;-)
Volgende teambijeenkomst: (volgt).

Team 4: ict hulp en div bijles
Vier personen bezochten deze teammeeting.
Er is afgesproken contact te leggen met de computerlesvrijwilligers van het de Vereniging Netwerk Lunnetten.
Volgende teambijeenkomst: (volgt).

Team 5: straatkringen en buurtcontact
Zes personen bespraken hoe hun eigen contact in de straat verloopt en welke wensen ze hebben of bij anderen vermoeden. Er volgden zes totaal verschillende verhalen, wat heel bijzonder was. Sommige mensen hebben veel contact met buren in de straat, anderen nauwelijks. Wat wil je aan hulp en gezelligheid bieden, en wat verwacht je? Er is afgesproken dat ieder een klein, zelfgekozen initiatief onderneemt in de eigen straat en bekijkt hoe dat valt bij buren. Wordt vervolgd.
Volgende bijeenkomst: 5 januari, 19.30 uur, locatie volgt.

Team 6: meedenken met organisatie LWW
Zeven personen bespraken hoe Lunetten Wil Wel als organisatie kan bijdragen aan Lunetten. Zij willen hiervoor een denktank zijn die meekijkt, bedenkt, uitzoekt, adviseert, verbindt.
Zoals over relaties en afstemming met andere organisaties en initiatieven in Lunetten, nadenken over wederkerigheid, aandacht voor algemene belangenbehartiging.
Volgende bijeenkomst: 22 december, 19.30 uur, locatie volgt.