12 september 2014 – 01 maart 2015

Museum Catharijneconvent presenteert de tentoonstelling ‘Ik geef om jou! Naastenliefde door de eeuwen heen’. Deze brede cultuurhistorische expositie brengt op een indringende en interactieve manier de geschiedenis en de ontwikkeling van de christelijke naastenliefde in beeld. Het museum werkt actief samen met Tilburg School of Humanities van de Tilburg Universiteit en een aantal maatschappelijke organisaties, waaronder het Skanfonds. Het Oranje Fonds is hoofdpartner van de tentoonstelling ‘Ik geef om jou!’.

Lezingen en activiteiten
Bij de tentoonstelling is een uitgebreid activiteitenprogramma samengesteld. Samen met Movisie organiseren we vier themabijeenkomsten rondom naastenliefde. Ook zijn er diverse lezingen en kijkjes achter de schermen bij gasthuizen.

Naastenliefde
‘Heb je naaste lief als jezelf’ is een populaire uitspraak. Afkomstig uit de bijbel, maar eigenlijk een universele leefregel. Omzien naar de ander is van alle tijden en van oudsher zijn er al regels en voorschriften om hulp te bieden aan mensen die ziek of arm zijn of in nood verkeren. Hoe doen we dat eigenlijk: onze naasten liefhebben? Waardoor wordt iemand gedreven die een naaste in nood helpt? En waar staan we zelf: helpen wij wel of blijft het bij een goed voornemen? Wordt er vandaag de dag minder of juist meer aan liefdadigheid gedaan en wat is hiervoor de reden? In aanloop naar de opening van de tentoonstelling Naastenliefde nodigt het museum u uit om uw ervaringen te delen. Voeg hier uw verhaal toe.

Caritas
De tentoonstelling biedt inzicht in het veelomvattende begrip Caritas, Latijn voor naastenliefde of liefdadigheid. Aan de hand van een grote variëteit aan kunst- en cultuurhistorische voorwerpen krijgen bezoekers een helder overzicht van de christelijke naastenliefde door de eeuwen en religieuze stromingen heen. De expositie wordt thematisch ingericht aan de hand van de bekende Werken van Barmhartigheid. Als een rode draad loopt de verbeelding van de figuur van Caritas door de thema’s heen.

Uitdagend
De tentoonstelling prikkelt de geest en daagt bezoekers uit om na te denken over hun eigen houding ten opzichte van dit onderwerp. Intrigerende en indringende verhalen van hedendaagse en historische hulpbehoevenden – armen, zieken, wezen, psychiatrisch patiënten, oude van dagen en gevangen – en die van professionele en vrijwillige hulpverleners plaatsen de getoonde voorwerpen in hun context.

Expositie
De expositie biedt de bezoeker een totaalervaring. Kunst- en cultuurhistorisch belangwekkende objecten worden in hun context geplaatst. De bezoeker wordt meegenomen in de geschiedenis van liefdadigheid en ervaart dat dit niet alleen een historisch verhaal is, maar een verhaal van nu, van ieder van ons. De basis van de tentoonstelling wordt gevormd door de rijke, eigen museumcollectie, aangevuld met bijzondere bruiklenen uit musea, bibliotheken en archieven in Nederland en België en de collecties van charitatieve instellingen.

Bijzondere voorwerpen
Schilderijen, beelden, prenten en tekeningen tonen de Werken van Barmhartigheid en andere scènes van liefdadigheid, portretten van weldoeners, beschermheiligen en behoeftigen en in- en exterieurs van zorginstellingen. Een grote rol is weggelegd voor (gebruiks)-voorwerpen uit liefdadigheidsinstellingen, waaronder kleding, serviesgoed, foto’s en dagboeken. Een groot aantal van deze objecten is zelfs nog nooit aan een groot publiek getoond. Ontdek de tentoonstelling met de multimediatour vol met bijzondere getuigenissen van weldoeners, zorgverleners en hulpbehoevenden. Hun verhalen brengen de vaak eeuwenoude objecten tot leven.

Bijzondere verhalen
Honderdduizenden mensen in Nederland zorgen voor elkaar. Wie zijn deze vrijwilligers, mantelzorgers en maatjes en wat beweegt hen? Op de tentoonstelling kunt u in gesprek gaan met ervaringsdeskundigen die hun ervaringen willen delen. Ook voormalig daklozen, verslaafden en vluchtelingen vertellen hun verhaal. U kunt de verhalen ook lezen op www.catharijneverhalen.nl.