De bijeenkomst is in eerste instantie voor de mensen die al voor de lancering betrokken waren bij Lunetten Wil Wel, zeg maar de trekkers tot nu toe.

Op de agenda staat:

1. Structuur- & organisatie-ontwikkeling. Diverse opties (stichting, vereniging, geldstromen e.d.) worden besproken.

2. Voorbereiden startbijeenkomst op 5 november. Dit wordt de welkomsavond voor de nieuwe mensen die zich melden na de lancering op de wijkdag. We gaan o.a. de eerste activiteiten kiezen en groepjes samenstellen.

Aanmelden met een mailtje aan contact@lunettenwilwel.nl