Op 12 januari komt het voorlopig bestuur van Lunetten Wil Wel weer bijeen.

Te gast zijn de projectleiders van SamenHoograven. We gaan ervaringen uitwisselen en van elkaar leren.